Cele konferencji Cele konferencji

Celem konferencji jest krytyczne spojrzenie na różnego rodzaju procesy zachodzące w łonie buddyzmu od czasów jego powstania do współczesności włącznie, obiektywne opisanie buddyzmu i wszelkich zjawisk jakich był uczestnikiem w relacji z szerszą rzeczywistością społeczną, czy też jego wewnętrznym metabolizmem.

Wydarzenie pozwoli na wymianę spostrzeżeń w temacie między reprezentantami wielu dyscyplin nauk humanistycznych z różnych krajów. Skupiając w dyskusji specjalistów, studentów i doktorantów, konferencja umożliwi porozumienie na płaszczyźnie pokoleniowej i będzie stanowiła źródło inspiracji do nowych badań, z większą świadomością wewnętrznych zależności spajających historyczny obraz buddzymu: jego wpływu na kultury i ich wpływu na sam buddyzm.

Konferencja transmitowana będzie na żywo (specjalna platforma internetowa), co umożliwi szybki i powszechny dostęp do wiedzy na temat buddyzmu oraz ścieżek badawczych, których jest obiektem. Wydarzenie stanowić będzie ogólnodostępne repozytorium informacji i punkt wyjścia do osobistego poznania omawianego zagadnienia dla odbiorców.