Sesja plakatowa Sesja plakatowa


Szczegółowe informacje dotyczące Sesji Plakatowej znajdą Państwo w §6 Regulaminu.
Poniżej zamieszczamy streszczenie zamieszczonych tam zasad:

  • Sesja Plakatowa odbędzie się w ramach konferencji.
  • Osoba, która chce zaprezentować swój plakat, powinna - tak samo jak potencjalni prelegenci - zarejestrować się i uiścić opłatę konferencyjną.
  • Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć streszczenie pracy (PDF, <700 znaków) oraz plik gotowy do druku (70x100 cm, orientacja pionowa, JPG).
  • Uczestnik - jeśli zostanie przyjęty - drukuje swój plakat na własny koszt.