Język konferencji Język konferencji

Preferowanym językiem konferencji jest j. angielski.

Jednak w razie potrzeb Organizator przewiduje również panele w języku polskim.