Opłata konferencyjna Opłata konferencyjna

Szczegółowe informacje na temat opłaty konferencyjnej znajdą Państwo w Regulaminie konferencji. Poniżej zamieszczamy wysokość kwot opłaty dla poszczególnych kategorii uczestników:

  • 75 euro / 150 zł – dla studentów I oraz II stopnia,
  • 150 euro / 300 zł – standardowa opłata.

Udział w konferencji (bierny) jest darmowy.