Zakres tematyczny

Buddyzm a komercjalizacja

Wyzwania współczesności a buddyzm (status kobiet w buddyzmie monastycznym, sangha a ordynacja osób homoseksualnych, procedury medyczne: stosowanie narkotyków, np. morfina w uśmierzaniu bólu; eutanazja, sztuczne podtrzymywanie życia etc.)

Charyzmatyczni przywódcy

Polityka (np. buddyjscy liderzy polityczni)

Akcje społeczne

Buddyzm i nowe media

Buddyzm w sztuce

Transhumanizm a buddyzm

Buddyzm sekularny

Problemy metodologiczne

Buddyzm a neurologia

Zagadnienia historyczne (problem pudgali, sarvam asti, rozumienie pustki w różnych szkołach buddyjskich, zagadnienia teorii poznania, błędów poznawczych, polemika buddystów z doktrynami niebuddyjskimi etc.)

Dominacja kulturowa buddyzmu na przestrzeni wieków

Nowe ruchy religijne w obrębie sanghi

Dialog religijny

Buddyzm „Trzeciego Świata"

Wkład polskich buddologów i orientalistów w rozwój światowej buddologii