Ważne terminy Ważne terminy

8 listopada: ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

16 listopada: ostateczny termin przesłania informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia

22 listopada: ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

29 listopada: ostateczny termin przesłania prezentacji multimedialnej