Zaproszenie Zaproszenie

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I edycję Międzynarodowej Konferencji Buddologicznej „Mnich ubiera się u Prady". Kontrowersje doktrynalne i moralne w buddyzmie i wokół buddyzmu". Jej celem jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące współczesnego buddyzmu, o którym chcemy porozmawiać wnikliwie i bezstronnie. Nasze spotkanie ma charakter naukowy, dlatego też do udziału w nim zaprosiliśmy znane postacie buddologii polskiej i zagranicznej. Jesteśmy przekonani, że ich obecność będzie inspiracją dla dyskusji i stworzy możliwość podjęcia tematów trudnych, lecz istotnych dla rozwoju nauki o buddyzmie. Liczymy na to, że otwarta, interdyscyplinarna formuła konferencji pozwoli na szersze spojrzenie na omawiane zagadnienia, również z perspektywy nauk, które nie zajmują się bezpośrednio buddyzmem.

Z tego względu, zapraszamy do udziału w spotkaniu pracowników nauki, doktorantów i studentów, którzy chcą wypowiedzieć się na tematy dotyczące buddyzmu, reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych. Szczególnie liczymy na udział socjologów, psychologów, antropologów, religioznawców czy kognitywistów, wierząc w to , że Wasze świeże spojrzenie może stanowić wartościowy naukowy wkład w dyskurs o buddyzmie. Zapraszamy, oczywiście również do udziału w konferencji buddologów.

Spotkanie stanowi niecodzienną okazję do tego, by lepiej się poznać, stworzyć możliwości międzywydziałowej współpracy i nawiązać ze sobą kontakt na płaszczyźnie naukowej i prywatnej.

Tematem konferencji są kontrowersje w buddyzmie. Do ich zgłębiania potrzebny jest obiektywny i chłodny umysł badacza, którego założeniem jest opisanie pewnego stanu faktycznego. Z tego względu, jako zaproszenie do konferencji niech posłuży, może nieco przewrotnie, fragment z Kalama Sutry:

Kalamowie. Nie podążajcie za czymś ponieważ było często powtarzane, [nie podążajcie] za tradycją, pogłoskami, ani za tym co w pismach; [nie podążajcie] za przypuszczeniami, aksjomatami, przekonującym wnioskowaniem ani [przekonującymi] wywodami; [nie podążajcie] za pozorantami, ani podpierającymi się autorytetem innych, mówiąc «ten mnich jest naszym nauczycielem». Kalamowie, gdy będziecie pewni, że «te rzeczy są złe, rozsądnie jest potępiać; przyjęte i przestrzegane szkodzą i prowadzą do cierpienia», wówczas porzućcie je. Gdy będziecie pewni, że «te rzeczy są dobre, szlachetne, rozsądnie je podtrzymywać; przyjęte i przestrzegane przynoszą pożytek i dają szczęście», wówczas przyjmijcie je i postępujcie według nich.